För Sveriges suveränitet

Redaktionen

Redaktionen

Fredsalliansen är ett tvärpolitiskt initiativ som bildats för att stå upp för Sveriges suveränitet.

Jan Guillou i Aftonbladet: Sverige har frivilligt underkastat sig USA

I en kommenterande text av Jan Guillou publicerad den 25 februari 2024 framställs det nyligen undertecknade försvarsavtalet mellan Sverige och USA som en form av amerikansk överhöghet över Sverige. Guillou beskriver avtalet som unikt och exceptionellt långtgående, och liknar situationen vid att Sverige skulle ha förlorat ett krig mot USA. Avtalet ger USA obegränsad tillgång till och användning av Sveriges samtliga flygflottiljer och större arméförläggningar, samt rättigheten att utan inskränkningar använda privat mark och infrastruktur som vägar, hamnar och flygplatser. Dessutom ges amerikansk militärpersonal, deras familjer och civilanställda omfattande privilegier, såsom immunitet från svensk jurisdiktion, skattebefrielser, och pass- och viseringsfrihet.

Guillou kritiserar starkt hur avtalet tillåter USA att operera med stor frihet inom Sverige, inklusive rätten att fritt flytta och lagra vapen, potentiellt även kärnvapen, utan specificerade begränsningar. Amerikansk militär och anknuten personal åtnjuter straffimmunitet och är undantagna från civilrättsliga anspråk samt befriade från en rad andra avgifter och skatter.

Texten framhåller också den bristande transparensen och avsaknaden av politisk diskussion kring avtalet, som Guillou menar har undertecknats utan offentlig insyn eller debatt. Han uttrycker förvåning och kritik mot att ett så omfattande avtal kunnat ingås utan bredare politisk debatt eller opposition, och ställer frågan om huruvida alla politiska partier varit informerade och överens om avtalets innehåll.

Guillou avslutar med att understryka allvaret i situationen och uppmanar yngre journalister att fördjupa sig i frågan, som han ser som en av de största politiska skandalerna under sin livstid.

Läs hela artikeln i Aftonbladet från 2024-02-25 här –>

Dela det här inlägget

Kommentera det här inlägget

2 svar

  1. Ringde ring p1 om saken. De kan inte ta in hur långtgående avtalet är. Vi har en knapp månad på oss. Vi måste skriva till alla riksdagsledamöter. Ringa ring p1. Höras!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Skriv på uppropet här

OBS! Sök efter Civist i mejlkorgen för att bekräfta din signatur!