För Sveriges suveränitet

Redaktionen

Redaktionen

Fredsalliansen är ett tvärpolitiskt initiativ som bildats för att stå upp för Sveriges suveränitet.

Stoppa DCA-avtalet – Nej till amerikanska militärbaser och kärnvapen i Sverige

“Arbetsgruppen mot DCA” inom nätverket “Nej till NATO” vill stoppa DCA-avtalet som ger amerikansk militär tillgång till 17 svenska militärbaser. Arbetsgruppen vill att Riksdagen säger nej till avtalet vid omröstningen den 8:e maj 2024. Ett ja kräver kvalificerad majoritet, vilket gör det möjligt att stoppa DCA.

Regeringen har tecknat ett militäravtal med USA, ett så kallat Defence Cooperation Agreement (DCA), som gör Sverige till uppmarschområde för krig! Riksdagen väntas ta ställning till det i början av maj

  • DCA är inget försvarssamarbetsavtal. Det handlar inte om försvar av svenskt territorium utan om en stormakts utnyttjande av svenskt territorium för syften som inte nödvändigtvis motsvarar svenska intressen.
  • Det handlar inte om samarbete på lika villkor, utan om överlåtelse av suveränitet till främmande makt utan att Sverige får några som helst garantier i utbyte eller något inflytande över beslutsprocessen.
  • Under minst tio år framöver ska USA enligt avtalet ”obehindrat” kunna utnyttja svenskt territorium och svenska militära resurser – inklusive flygplatser, hamnar, övningsområden och andra anläggningar på sjutton orter från Kiruna i norr till Revingehed i söder – för att lagra materiel och hysa in manskap.
  • USA:s väpnade styrkor tillåts röra sig fritt på svenskt territorium med egna vapen och egen utrustning och under eget befäl. De lyder inte under svensk lag.
  • Sverige saknar enligt avtalet inspektionsrättigheter. Lagring av kärnvapen och övningar för kärnvapenkrigföring kan tillåtas förekomma på svenskt territorium.
  • Liknande avtal med Finland, Norge och Danmark gör hela Norden, nästan hela Östersjön samt västra Arktis till ett samordnat militärt operationsområde för en främmande stormakt. Det ökar spänningen mellan kärnvapenmakterna och minskar Sveriges och övriga nordiska länders möjligheter att spela en fredsbyggande roll i världspolitiken.
  • DCA undergräver Sveriges suveränitet och ökar risken att Sverige blir indraget i krig, även ett eventuellt kärnvapenkrig.

Kräv av Riksdagen att stoppa DCA-avtalet

  • Att beslutet om DCA uppskjuts minst ett år, så att svenska folket hinner sätta sig in i vad förslaget innebär för vårt lands säkerhet.
  • Att riksdagsledamöterna bestämt avvisar DCA och alla planer på att dra in Sverige i krig.

Uttalande av: Arbetsgruppen mot DCA från Nätverket Nej till Nato

Mejla: Nätverket nej till Nato | På Facebook: Nätverket nej till Nato

Dela det här inlägget

Kommentera det här inlägget

Ett svar

  1. Med detta avtal blir vi en USA-koloni, inget annat! Trodde i min enfald att vi på 2000-talet var mer intelligenta än detta!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Skriv på uppropet här

OBS! Sök efter Civist i mejlkorgen för att bekräfta din signatur!