För Sveriges suveränitet

Redaktionen

Redaktionen

Fredsalliansen är ett tvärpolitiskt initiativ som bildats för att stå upp för Sveriges suveränitet.

Namninsamling för folkomröstning av Karin Utas Carlsson och Tomas Magnusson

Läs mer och skriv under här; https://www.mittskifte.org/petitions/bfolkomrostning-om-dca-avtalet-usa-baser-och-karnvapen-i-sverige-beslut-fattas-innan-sommaren

Från Mitt Skifte:

FOLKOMRÖSTNING om DCA-avtalet, USA-baser, vapenlager och kärnvapen i Sverige!

Våra krav:

– Folkomröstning om DCA-avtalet, USA-baser och kärnvapen i Sverige!
– Förlängd tid för diskussion och folklig debatt kring detta avgörande vägval för vår demokrati

Detta DCA-avtal är ett farligt steg att minska vårt självbestämmande och vår suveränitet! DCA-avtalet som ger USA tillgång till 17 egna militärbaser runt om i hela vårt land där amerikanska militärer och vapendepåer kommer att installeras. Utanför baserna kommer amerikanska militärer att fritt få disponera vårt luftrum, våra vatten, våra vägar och järnvägar. Svenska myndigheter ges ingen rätt att inspektera vare sig militärförläggningar eller transporter och amerikansk personal och deras anhöriga kommer inte att lyda under våra svenska lagar. Klimat och miljö påverkas mycket negativt med ökade utsläpp.I avtalstexten finns heller inget skriftligt förbud mot införsel av kärnvapen!

Alla politiker borde verka för att skapa en trygg tillvaro för medborgarna, men DCA-avtalets utformning innebär raka motsatsen! Risken för krig ökar. Sverige blir ett uppmarschområde för USA i nästa krig där vi riskerar att bli måltavla även i ett kärnvapenkrig. På 80-talet folkomröstade vi om kärnkraft som energikälla. När vi till och med riskerar att få kärnvapen utplacerade över hela landet ligger locket på. Regeringen ska lägga fram DCA-avtalet i Riksdagen den 8 maj i år och slutgiltigt beslut ska enligt planen fattas redan innan sommaren. Detta stora beslut om DCA-avtalet får inte fattas utan att Sveriges folk är införstådda med och har fått ta ställning. Vi måste få en rimlig tid och rättvisa ekonomiska villkor för informationsspridning och kampanj. Alla i vårt land måste få möjlighet att sätta sig in och förstå vad DCA-avtalet handlar om och få säga sin mening genom en folkomröstning med ett entydigt ja- och nejalternativ. Så visas styrkan i vår svenska demokrati!

Varför är det viktigt?

Det här DCA-avtalet som ger USA rätt till egna baser och vapenlager och möjlighet att placera kärnvapen på 17 orter i vårt land innebär att vi överlåter mycket av vårt självbestämmande till USA. Ytterst handlar det om Sveriges suveränitet och våra demokratiska möjligheter att själva få bestämma över hur vi vill leva, bygga upp, värna om och försvara vårt eget land. Vi kan inte överlämna sådana beslut till en främmande stormakt.
Dessutom ökar risken för krig och att Sverige blir ett mål i stormakternas konflikter.
Alla vuxna i vårt land måste få tid att sätta sig in i vad detta DCA-avtal betyder och konsekvenserna av det. Därför behöver vi ställa krav på Folkomröstning med två otvetydiga svarsalternativ. Så vänner av demokrati och självbestämmande var med oss genom att underteckna vår namninsamling för Folkomröstning!

Hur den kommer att överlämnas

När namninsamlingen är avslutad lämnas den över till Regering och Riksdag.”

Dela det här inlägget

Kommentera det här inlägget

4 svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Skriv på uppropet här

OBS! Sök efter Civist i mejlkorgen för att bekräfta din signatur!