För Sveriges suveränitet

Redaktionen

Redaktionen

Fredsalliansen är ett tvärpolitiskt initiativ som bildats för att stå upp för Sveriges suveränitet.

Domare varnar: Sveriges NATO-anslutning strider mot grundlagen

I debattartikeln i Dagens Nyheter den 26 juli 2023 argumenterar Ulf Öberg, domare i Europeiska unionens tribunal, mot det sätt på vilket Sveriges regering och riksdag har hanterat processen kring Sveriges ansökan om medlemskap i Nato. Öberg pekar på att beslutet att godkänna Natofördraget med ett enkelt riksdagsbeslut, även om det är med kvalificerad majoritet, strider mot Sveriges konstitutionella principer. Han betonar vikten av folksuveränitetsprincipen där all offentlig makt utgår från folket och kritiserar regeringen för att ha omgått konstitutionella förutsättningar gällande överlåtelse av beslutanderätt till en mellanfolklig organisation. Öberg varnar för att sådana handlingar kan underminera de demokratiska värderingar och principer som Sverige står för. Han föreslår att en föregående grundlagsändring bör genomföras innan Sverige kan godkänna Nato-medlemskapet på ett sätt som är förenligt med Sveriges konstitutionella krav och principer.

Läs hela artikeln i DN här

DN Debatt. ”Sveriges anslutning till Nato kräver en grundlagsändring” Publicerad 2023-07-25

Läs artikel i SwebbTV om debattartikeln här

Nato-anslutning kräver grundlagsändring, enligt domare: ”Djupt problematiskt” Publicerad 2023-07-26

Dela det här inlägget

Kommentera det här inlägget

3 svar

 1. Regering och riksdag ignorerade folkets vilja när de godkände och inte stoppade det totalt katastrofala invandringen.
  De frångick folkets vilja när de skrev på Barcelona avtalet
  De frångick folkets vilja när de stängde kärnkraften.
  De frångick folkets vilja när de betalade Coronafonden
  Så att gå med i NATO ska ni inte gnälla om nu.

 2. “Rättsväsendet” är en Socialiststinkande varböld.

  • En obehaglig miljösanning.
  • DDRs socialistfolkförtryckarmur ”brast” men redan efter 9 år så införde Göran Persson Sveriges “Miljöbalk”. Partiet befäste statsmakten över privata äganderättigheter och Ca 670 000 familjer förtrycktes, förnedrades och skadedrabbades.
  ”Miljö”balklagens oförutsägbara tillämpning konfiskerade användarrättigheten till eget avlopp.

  Lagen som infördes 1998 gav socialistpartiets infiltrerade rättsväsende, myndigheter och tjänstemannakåren “fria rättighetstyglar”.

  Sveriges 5 miljödomstolar lierades med “övergreppsmakten ” och miljövilseledande påverkansöverdrifter ersatte proportionell effektivitet. Familjernas ägande underkastades partiets “balk-rimliga” “omvända bevisföring”.

  • Myndighetsintrången med ”Avsyn” i ägandet framställdes genom “balkens” oförutsebarhet. Vattenuppmätta miljö-fosforfakta ersattes med “miljö-försiktighetsprincipen”. Familjerna avtvingades att betala för partiets nya “gröna” “lönsamma” arbeten.
  ”Socialistkejsaren” paraderade med en välbetalad ”skräddarkår” och ”kammade hem” 700 000 kr för ”miljö ”gärningen. (Sofie priset)
  “Balk”lagen förödde den tidigare tilltron till Sverige som en rättsstat och 10 000 tals familjeekonomier föröddes.

  • Varje 2 barnfamilj betalar ca 14 000 kr/ år för EU medlemskapet. Inom Europeiska unionen så skall “rättsstatens förpliktelser” gälla enligt fördrag.

  Endast två År efter partiets oförutsebara miljölagstiftning så antog Sveriges EU familjer vattenmiljölagstiftningen och 2001 den engelska laginstruktionen. (Sveriges EU familjers miljöinformation är tillgängliga på det engelska språket). År 2003 så skulle familjerna ha “lagbeskyddats” emot “balk”- övergreppen. EA fosforpåverkan skulle ekonomiskt ha jämförts med övriga fosforutsläpp. En konstaterad vattenövergödning skall motverkas kostnadseffektivt och reduktions-prissättas i antal kr / kg P / år med tillämpning av proportionalitetsprincipens tre krav.

  LAGBROTT

  Familjernas VC användning “Balk” konfiskerades och äganderätten
  “annullerades”. Sveriges brottsbalk undanröjdes och tjänstefelsbrotten ”miljö”avlönades.

  • Partilagstiftningen beslagtog familjernas grundläggande mänskliga rättigheter.

  “ENTRISM” : Infiltration av Socialistpolitisk myndighetsmakt över svenska folkets författning.

  Sveriges 5 miljödomstolar , JO myndigheten, Åklagarmyndigheten, statsutbildade “miljöpolitiska” miljö-”balk”inspektörer, Hav o Vatten”balk”myndighetens GD med skatteavlönade statstjänstemän, vattenmiljö-övervakande regioner, Säpos rättsstats “specialiserade” författningspolis.

  SVENSKA FOLKETS SKATTEFINANSIERADE FÖRÖVARE.

  Alltsedan 2000 så har de författningsbrottsliga egendomskränkningarna ”balk”-skadedrabbat Sveriges alltför socialistmiljögodtrogna egnahemsägare.

  • GRINDVAKTERNA

  • Sveriges medborgares EU avgifter är ca 36 000 000 000 kr /år.

  “Miljökejsarens” socialistprisbelönta ”Balk”skadeverkan upprätthålls fortfarande av Sveriges ”miljö”-politiserade statskorruption.

  Författningsbrottsligheten som inriktats emot familjernas miljölagstiftning medför stora egendomsförluster med tjänsteförnedrande myndighetskränkningar.
  “Fosfor” intrången med ”okulär””balk-fosforavsyn’ sker inne på fastighetsägarens privata tomtmarksegendom. Miljö”arbetet” är ockerverksamhet som baseras på ”balk”lagens ekonomiskt vilseledande fosforreduktionskrav. Olagliga * bötesbestraffningar verkställs och olagliga bestraffningshot riktas emot socialistpartiets ”balk”motståndare (*Criminal charge). Tjänsteförrövarna tillämpar olagliga användarförbud emot EU familjernas privatägda egendom som omedelbart reducerar fastighetsvärdet med 200 000 kr. Samtliga rättskränkningar sker genom olaglig och välorganiserad fördragsbrottsverksamhet emot Annex III EU direktiv 2000/60 EC.

  Enligt Brottsbalken så motsvarar följdbrottsligheten emot familjerna flera års fängelse.

  MILJÖBALSKSBLUFFEN

  Miljöfakta är att: Familjernas EA (eget avlopp) “saknar” tillräcklig fosforkapacitet” för att “lagekonomisk” kunna påverka övergödningen i vattendrag. Reduktionskostnadsnivån för EA räknat i antal kr/ kg P / år är ca 50 gånger högre, det vill säga är 50 gånger ineffektivare än vad familjernas miljölagstiftning anger för EA reduktionsåtgärd.

  • KONFISKATION
  .
  • De Svenska EU finansiärer som främst har skadedrabbats är de 670 000 fastighetsägarna med ca 1,4 miljoner familjemedborgare. EU “Lagstiftnings” pengarna betalas med 3600 kr / person / År som alltsedan 2000 har “miljölagsrätts” ”konfiskerats. Partiets “balk-gröna” förnedrande och rättighetskränkande entrismsamverkan är partiorganiserad skattestöld i strid mot Sveriges författning. (All makt ska utgå från folket)

  • Norges Qvissling arkebuserades och kumpanerna, författningsförrädarna internerades.

  • Vattenmiljölagstiftningen skall nu omedelbart implementeras i Sveriges “miljö”brottsliga balklag” enligt: WFD 2000/60/ annex III ”

  • Brottsanmälan är upprättad och mottagen av: Två kommuner, Åklagare / Säpo författningspolisen / Nationens partitillsatta JO myndighet.

  • D 2024-02-29 erhöll Sveriges Justitieutskott författningsbrottsanmälan Dnr:1113-2023/24

  • Maktpartiets bedrägliga politikerlöften om Sveriges “nya” “lönsamma” “gröna” ”verksamheter” har pågått i 24 År alltsedan 2000. Departementens ”Värdegrundsbrev” inför valet 2022 Socialist- STINKER.

  • Justitieutskottets “Balk” Författningsskurkansvariga ÅR 2024
  • Ardalan Shekarabi (S) Annika Strandhäll (S) Petter Löberg (S)
  • Anna Wallentheim (S) Mattias Vepsä (S) Sanna Backeskog (S)
  • Lars Isacsson (S) Carina Ödebrink (S) Gustaf Lantz (S) Serkan Köse (S)
  • Marcus Wennerström (S)

 3. Finns det egentligen någon anledning till att man ska kunna kommentera här? Finns det inte en ganska stor risk att man får kommentarer från konspirationsteoretiker?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Skriv på uppropet här

OBS! Sök efter Civist i mejlkorgen för att bekräfta din signatur!