För Sveriges suveränitet

Redaktionen

Redaktionen

Fredsalliansen är ett tvärpolitiskt initiativ som bildats för att stå upp för Sveriges suveränitet.

Artikel i Epoch Times om Fredsmanifestationen: Kräver stopp för militärt avtal med USA

Nedan en summering och citat ur artikeln i Epoch Times av Glenn Mattsing den 3 april.

Artikeln handlar om Manifestationen för fred och frihet i Stockholm den 14 april mot det militära samarbetet mellan Sverige och USA, särskilt riktat mot det nya försvarsavtalet, DCA (Defence Cooperation Agreement). Initiativtagarna, representerade av partiet Mod och dess ledare Andreas Sidkvist samt vice ordförande Sophia Keivanlo, argumenterar för att det svenska folket borde ha fått säga sitt genom en folkomröstning om ett sådant avgörande steg. De lyfter fram oro för att Sverige, genom DCA-avtalet som tillåter amerikansk personal och materiel på svenska militärbaser, riskerar att förlora sin suveränitet och bli en lydstat under USA.

Försvarsavtalet, som ska röstas om i riksdagen den 8 maj, har väckt debatt om Sveriges säkerhetspolitiska ställning, särskilt i ljuset av landets nyligen bekräftade Nato-medlemskap. Kritiker menar att avtalet sker på bekostnad av Sveriges självständighet och riskerar att dra landet närmare konflikter genom ökad amerikansk militär närvaro. Därtill uttrycks en bred kritik mot att processen skett utan tillräcklig offentlig insyn eller debatt.

Detta håller Andreas Sidkvist, partiledare för partiet Mod, med om. Tillsammans med Sophia Keivanlo, vice ordförande i samma parti, har han tagit initiativ till Fredsalliansen och en demonstration i Stockholm för att belysa riskerna med Nato och möjligheten att dra sig ur DCA-avtalet som ger amerikansk personal tillgång till svenska militärbaser.

– Fredsalliansen är en fortsättning på ett upprop om lagen mot utlandsspioneri som jag anser är direkt kopplad till Nato-ansökan med syfte att journalister och visselblåsare inte ska kunna förstöra samarbete med USA genom att blotta eventuella övergrepp, säger Sidkvist.

– Dessa avtal och processer har slutits bakom kulisserna och vi upplever att många medborgare inte känner till de negativa konsekvenserna av besluten. Därför försöker vi att bygga opinion för detta samt lyfta perspektiv som inte så ofta når ut i massmedia”, säger Keivanlo.

– I och med DCA-avtalet blir Sverige en lydstat till USA.

Keivanlo upplever att det finns många som motsätter sig både Nato-medlemskapet och DCA-avtalet.

– Det finns så många eldsjälar som jobbar för att sprida information om de förändringar Sverige står inför och som verkar för fred och frihet i Sverige, men vi är fragmenterade och det behövs mer prestigelöst samarbete från höger till vänster, säger hon.

De som motsätter sig DCA-avtalet och Sveriges Nato-medlemskap, inklusive före detta ordföranden för Nej till Nato Lars Drake och författaren Jan Guillou, betonar risken för Sveriges delaktighet i internationella konflikter och frågar sig om detta verkligen är i linje med vad svenskarna önskar. Kritiken gäller även den påstådda bristen på offentlig debatt och informationsförening om de potentiella konsekvenserna av såväl Nato-medlemskap som det nya försvarsavtalet med USA.

Sidkvist är också kritisk till Sverigedemokraterna, som har svängt i frågan.

– Sverigedemokraterna bytte fot på bara några veckor och med det ändrades Sveriges position med en 200-årig historia av alliansfrihet till att gå med i en allians som deltar i ett krig mot Ryssland via Ukraina. Det är galet, farligt och dumt, säger Sidkvist.

Trots försvarsministerns och Försvarsstabens försäkringar om att avtalet inte innebär permanenta amerikanska baser i Sverige under fredstid, finns det en utbredd oro för vad den ökade amerikanska militära närvaron faktiskt innebär för Sveriges framtida suveränitet och säkerhetspolitiska ställning. Demonstranterna hoppas kunna mobilisera folkopinionen mot DCA-avtalet genom en demonstration den 14 april, med målet att förena människor från olika politiska hemvister i försvar av Sveriges suveränitet.

Dela det här inlägget

Kommentera det här inlägget

Ett svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Skriv på uppropet här

OBS! Sök efter Civist i mejlkorgen för att bekräfta din signatur!