För Sveriges suveränitet

Redaktionen

Redaktionen

Fredsalliansen är ett tvärpolitiskt initiativ som bildats för att stå upp för Sveriges suveränitet.

Sven Hirdman, f.d. ambassadör om DCA-avtalet, Nato och Sveriges historik med Ryssland i Fjärde Statsmakten 200

“Det är tre viktiga avtal svenska regeringen har gått in i; det först var det s.k. värdlandsavtalet som socialdemokraterna skrev under 2012 som medförde att Natoländer kunde få komma till Sverige och öva. Det andra var själva Natomedlemskapet. Och det tredje är DCA-avtalet. Dessa avtal är logiska om man från svensk sida är helt övertygad om att Ryssland oprovocerat kommer att inleda en aggression mot Polen, Baltikum eller Sverige medar Hirdman. I annat fall är det ologiskt. Ryssland kommer inte att göra detta säger han därför är dessa avtal inte en bra lösning för Sverige menar han. Kriget mot Ukraina är inte ett prejudikat för att Ryssland kommer ge sig på länder som är medlemmar i Nato och/eller EU. Att Sverige nu hamnat i en så osjälvständig roll, där USA i princip kan diktera vårt territoriums roll mot Ryssland är förödmjukande anser Sven Hirdman.”

Se intervjun med Sven Hirdman på Swebb-TV;

https://swebbtv.se/w/pt1mQTb24AGgGKLZQdag5R

Dela det här inlägget

Kommentera det här inlägget

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Skriv på uppropet här

OBS! Sök efter Civist i mejlkorgen för att bekräfta din signatur!