För Sveriges suveränitet

Redaktionen

Redaktionen

Fredsalliansen är ett tvärpolitiskt initiativ som bildats för att stå upp för Sveriges suveränitet.

Delta i Fredstävling 2024 | Ukraina – Ryssland

Världen, och framför allt Sverige, förbereder sig just nu för krig. Vi vill att vi tillsammans i stället förbereder oss för fred. Det vi tänker är ofta så det blir, både för oss som individer, kollektiv och samhälle. Ju mer och ju fler som tänker fred och känner fred inom oss, desto bättre.

Men, hur ska vi konkret kunna nå fred i kriget mellan Ryssland – Ukraina och de andra aktörer som är inblandade. Det enda som förs fram på ledarsidor och nyheter är att Ryssland måste besegras, vilket högst sannolikt inte kommer att ske. Vi kommer i Europa dessutom inte att vilja leva granne med ett besegrat och förödmjukat Ryssland på sikt. Stukade stormakter tenderar att vilja ha revansch, och så upprepar sig historien igen. De allra flesta konflikter avslutas ju dessutom med en förhandling, en kompromiss från båda sidor.

Fredstävling 2024

För att få fram många konkreta, kreativa och nytänkande fredsförslag vill vi härmed utlysa en Fredstävling 2024! Det handlar om att individuellt eller i grupp ta fram ett förslag till fred i aktuell konflikt. Planen ska beskrivas kort med ord, men kan dessutom även utryckas som konst, sång, dikt, målning, eller något annat valfritt uttryck.

Innehåll

Fredsförslaget skall innehålla en skriftlig beskrivning och motivation till förslaget. Tex. kan ni ska beskriva fredsförslaget genom vad det syftar till, vad det går ut på, hur det ska gå till, hur det ska genomföras, vad fördelarna är för de inblandande parterna, en kort konsekvensanalys och hur omvärlden kommer att reagera på genomförandet. Skriv gärna också ett förslag på vem eller vilka som skall genomföra planen och när det kan vara aktuellt tidsmässigt. Beskriv också gärna vad som är förutsättningarna för förslaget, vad som krävs, av vilka parter samt hur detta kommer att beskrivas i media och vad reaktionen blir bland allmänheten!

Alla deltagare i Fredstävlingen som önskar vara anonyma, kommer att få vara det.

Försök vara så konkret som möjligt utan att skriva en hel avhandling eller uppsats. Beskrivningen skall vara på mellan 1- 3 A4 sidor. Bidraget kan lämnas in på svenska eller engelska.

I tillägg till detta får förslaget gärna gestaltas i någon form utöver ord, om så önskas, men det är inte ett krav för att få delta. Allt material som lämnas in kommer MoD ideell förening och Fredsalliansen att ha rättigheterna att publicera och skriva om i sina kanaler och på fredsalliansen.se, dock givetvis med hänvisning till dem som tagit fram förslaget, om man inte önskar vara anonym.

Följande ramverk gäller:

  • Fredstävlingen lanseras den 1 juni 2024 på fredsalliansens hemsida, www.fredsalliansen.se.
  • Anmälan om att delta i Fredstävlingen skickas till kontakt@fredsalliansen.se så snart som möjligt, dock senast den 31 juli. Anmälan krävs för att få delta då eventuellt mer information och svar på frågor kommer att skickas ut till samtliga deltagare löpande.
  • Fredsförslagen skall vara inlämnade senast den 26/8 till: kontakt@fredsalliansen.se.
  • Frågor riktas till ansvariga för fredsalliansen.se hos MoD – Mänskliga rättigheter och Demokrati som nås via mejladressen ovan. Alla frågor och svar kommer att skickas ut till samtliga deltagare som anmält sig till tävlingen.
  • Alla bidrag publiceras allt efter som de kommer in på Fredsalliansen.se under rubriken ”Fredstävling 2024”.  Där kommer man också att kunna rösta på de förslag man tycker är bäst, när tävlingen är stängd den 31 augusti. Alla intresserade i hela världen är berättigade att rösta!
  • Förutom MoD – Mänskliga rättigheter och Demokrati så står även partiet Enhet och Knapptryckarna bakom initiativet som samarbetspartners. Fler samarbetspartners kan tillkomma.

 Med hopp om en vår och sommar i Fredens tecken!

Dela det här inlägget

Kommentera det här inlägget

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *