För Sveriges suveränitet

En hälsning från de finska fredsaktivisterna i nätverket EI TUKIKOHTIA (Inga Baser)

Hälsningar från Finland! “Finlands avtal om försvarssamarbete med Förenta Staterna är likadant som Sveriges, Norges ochDanmarks. Nu gäller det för våra parlament att avvisa dessa avtal med Förenta Staterna.Avtalen är oerhört ensidiga.Det är vi som ger och USA som får. Vi ger tillgång till våra militärbaser men i avtalstexten ges ingetlöfte om att amerikanska soldater […]