För Sveriges suveränitet

Manifestation för fred och frihet – 14 April i Stockholm

Hjälp oss att sprida ordet! Vi gläder oss tills vi ses. 🙂 Sveriges nya fredsallians bjuder in till Manifestation för fred och frihet, 14 april kl 14, Slussen Det är dags att stå upp för Sveriges suveränitet genom att manifestera vår önskan att leva i fortsatt fred och frihet. Vi samlas i Stockholm i protest […]

En hälsning från de finska fredsaktivisterna i nätverket EI TUKIKOHTIA (Inga Baser)

Hälsningar från Finland! “Finlands avtal om försvarssamarbete med Förenta Staterna är likadant som Sveriges, Norges ochDanmarks. Nu gäller det för våra parlament att avvisa dessa avtal med Förenta Staterna.Avtalen är oerhört ensidiga.Det är vi som ger och USA som får. Vi ger tillgång till våra militärbaser men i avtalstexten ges ingetlöfte om att amerikanska soldater […]

Lars Drake : Anledningen till att Pål Jonson låter USA äventyra svensk säkerhet

“Det militära avtalet mellan USA och Sverige handlar om att göra Sverige till en frontstat för USA i ett kommande krig mot Ryssland. Varför skriver Pål Jonson på något som äventyrar vår säkerhet? Svaret finns i hans bakgrund, skriver Lars Drake. En central fråga när det gäller försvarsavtalet mellan USA och Sverige, som just nu […]

Information om manifestationen den 14 April

Manifestation för fred och frihet, 14 april kl 14, Slussen Det är dags att stå upp för Sveriges suveränitet genom att manifestera vår önskan att leva i fortsatt fred och frihet. Vi samlas i Stockholm i protest mot militariseringen av Sverige.Vi samlas kl. 14 vid Slussen (Ryssgården) och vandrar sedan gemensamt till Gustav Adolfs Torg […]

Artikel i Epoch Times om Fredsmanifestationen: Kräver stopp för militärt avtal med USA

Nedan en summering och citat ur artikeln i Epoch Times av Glenn Mattsing den 3 april. Artikeln handlar om Manifestationen för fred och frihet i Stockholm den 14 april mot det militära samarbetet mellan Sverige och USA, särskilt riktat mot det nya försvarsavtalet, DCA (Defence Cooperation Agreement). Initiativtagarna, representerade av partiet Mod och dess ledare […]

“USA får obehindrat tillträde”- Remissvar av Juridiska Fakultetsnämnden

Den Juridiska Fakultetsnämnden har lämnat infor remissvar där de kritiserar de många otydliga och motstridiga formuleringar som återfinns i DCA-avtalet; https://www.regeringen.se/contentassets/0ee5d483364c4f07b8d9f78ed6958714/stockholms-universitet.pdf Korta utdrag ur remissvaret (följ länken ovan för fördjupad läsning!); Allmänt om DCA-avtaletDCA-avtalet mellan Sverige och USA reglerar de närmare förutsättningarna föramerikansk militär närvaro i Sverige. Avtalet omfattar en rad frågor som redan ärreglerade […]

Hjälp oss nå ut – här finns flygblad att sprida!

Algoritmerna jobbar inte precis för oss på så kallade Sociala Medier.. därför behöver vi er hjälp att få ut ordet om kommande manifestation! Här är ett flygblad i A4-format som man gärna får skriva ut och sätta upp på lokala butiken/pizzerian/biblioteket/minilivs/etc. Vi hoppas att budskapet om förestående maktkupp i.o.m. DCA-avtalet på så vis når människor […]

Remissvar: Stoppa DCA!

Utdrag från Global Politics; Detta remissvar publiceras med tillstånd av Sven Ruin, människorättsorganisationen Accoun. Jag har undvikit egna svärtningar och kursiveringar i texten. Till: Försvarsdepartementet fo.remissvar@regeringskansliet.se (kopia till christina.siwring@regeringskansliet.se) Diarienummer: Fö2024/00152 Datum: 2024-03-24 Remisyttrande från Accoun angående Sveriges DCA-avtal och tillhörande promemoria (Ds 2024:2) Vi motsätter oss det så kallade DCA-avtalet som Sveriges regering har […]

TIPS! Besök Folkkampanjen mot NATO’s hemsida

Vi vill tipsa om Folkkampanjen mot NATO som har mycket information och konkreta förslag på hur man kan bidra till att stoppa DCA-avtalet. Bland annat har de flygblad som man kan skriva ut och sprida.Om du har en skrivare hemma så kan du kanske printa ett gäng och hänga upp på lokala butiken eller pizzerian? […]